Forældrebestyrelse

Bestyrelsen følger kommunens vedtægter. Desuden fastsætter bestyrelsen principper og værdier for det fremadrettede arbejde i organisationen. Bestyrelsen er med til at ansætte leder og pædagogisk personale.

Fælles bestyrelse

Vi har en fælles bestyrelse, som tager sig af alle bestyrelses anliggender i børnehave og skole. Bestyrelsen følger kommunens vedtægter samt de fælles værdier, som landsbyordningen har opstillet.

Der afholdes 4-6 møder årligt.

Bestyrelsen fastsætter principper og værdier for det fremadrettet arbejde i organisationen.

Bestyrelsen er ligeledes med til at ansætte leder og pædagogisk personale såvel i SFO, børnehave og på skolen.