Vores grundlæggende pædagogik

I Eventyrhuset arbejder vi med anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle har vigtige ting, at byde ind med til fællesskabet, uanset hvordan de ser ud, eller hvor de kommer fra.

Grundlæggende menneskesyn

Vores udgangspunkt i mødet med børn og familier i Eventyrhuset er en anerkende og positiv tilgang, hvor vi fokuserer på ressourcer og kvalitet i det menneske, vi møder og står over for. Det er vigtigt at skabe en god relation, og dette gør vi blandt andet ved at være åbne, nysgerrige og lyttende.

Både ledelsesmæssigt og fagligt vægter vi en kultur, der er åben og anerkendende, og hvor det at være forskellig er en kvalitet og med til at gøre Eventyr-
huset mangfoldigt, spædende og rummelig. Uanset hvem du møder i Eventyrhuset, vil du altid blive mødt positivt og respektfuldt.

Vi lægger vægt på:

  • En god atmosfære med udgangspunkt i den anerkendende og værdsættende tankegang. Nøgleordene er respekt, ansvar og omsorg.
  • At skabe et miljø som giver børnene læringsrum, rammer og aktiviteter, hvor de kan fordybe sig i leg og læring og udvikle deres kompetencer.
  • At børnene kan være med til at præge deres hverdag.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og styrker derved barnets alsidige udvikling.

Glæde skaber trivsel

Børn, der bliver mødt positivt og anerkendende, oplever trivsel og har mulighed for god udvikling. Det skal være sjovt at lære og gå i børnehave samtidig. Vi stiller høje krav til hverdagen, som er fyldt med aktiviteter, der udvikler dit barn til at blive robust, selvstændigt og ansvarsbevidst. 

Vi vægter kammeratskabet og den nære relation, så barnet så vidt muligt vil opleve sig som en del af et større fællesskab, hvilket vi tror på er med til at skabe en sund og styrket personlig udvikling.

Derudover skal barnet lære at forstå sig selv og dem, der er omkring det. Dette øver vi igennem tilrettelagte aktiviteter, hvor barnet på en sjov og lærerig måde deltager aktivt i hverdagen.