Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene.

Pædagogiske læreplaner

I Børnehaven Eventyrhuset vil vi gerne sikre et højt fagligt niveau, hvor barnets udvikling og trivsel kommer først. Det er vigtigt at alle børn trives og udvikles i det tempo, der passer til den enkelte.

Som de øvrige dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder vi efter de nye styrkede pædagogiske læreplaner. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune skal vi sikre, at børnene stimuleres og udvikles inden for områderne: 

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop,sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur,æstetik og fællesskab

Vi udfylder læreplanerne for hvert tema, vi arbejder med. Forældre kan altid se og låne dokumentationen og få en uddybning af, hvordan vi integrerer læreplanerne i hverdagen. 

Læs mere om pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Læreplanen videre udvikles løbende og er her i 1. version d. 1.7.2020

Her kan du læse læreplanen for tre ege skolen afdeling Eventyrhuset