Landsbyordning

Tre Ege Skolen er en landsbyordning. Begrebet ”landsbyordning” betyder, at en folkeskole med SFO og et dagtilbud har fælles skoleleder og fælles bestyrelse. Vi har desuden 3 fælles værdier. Ansvar, omsorg og respekt.

Tre Ege Skolen har været en landsbyordning siden august 2015. Tre Ege Skolen består af 2 afdelinger, en i Ryslinge og en i Kværndrup.

Begrebet ”Landsbyordning” betyder, at en folkeskole med SFO og et dagtilbud har fælles skoleleder og fælles bestyrelse. Fælles leder og fælles bestyrelse giver mulighed for at styrke lokalområdet og arbejde ud fra et fælles værdigrundlag. Vi arbejder ud fra de fælles værdier omsorg, ansvar og respekt.

Landsbyordningens ledelse består af Hanne Rygaard, skoleleder for Landsbyordningen. Vibeke Jensen er afdelingsleder i begge børnehuse. Morten W. Ejlsmark er afdelingsleder for skole og SFO i Kværndrup.

For at skabe og styrke overgangen fra børnehave til skole arbejder vi tæt sammen gennem året. Landsbyordningerne er med til skabe en større sammenhæng mellem afdelingerne og sikre skole og institution som det kulturelle samlingspunkt. 

Herunder kan du hente en pjece, der samler informationer om lovgrundlaget og de rammer, der er besluttet internt i Faaborg-Midtfyn Kommune for drift af landsbyordninger.

Tilsyn

Administrationen i Faaborg-Midtfyn Kommune fører hvert år tilsyn med daginstitutionerne. Efterfølgende får vi et notat fra tilsynet. 

Læs tilsynsnotat 2016-17 her