Forebyggende indsatser

I Eventyrhuset samarbejder vi med det forebyggende team, der består af tværprofessionelle samarbejdspartnere med fokus på den tidlige forebyggelse.

Det forebyggende team

Der er knyttet en socialrådgiver, en sundhedsplejerske og en pædagogisk-psykologisk konsulent fra PPR til Eventyrhuset. De kommer regelmæssigt i børnehaven og kan hjælpe og sparre med personalet og forældre, i forhold til børnene. 

Vi kan også hente støtte udefra. Hjælpen kan komme som sparring til både personale og/eller forældre. Den kan også komme i form af observationer.

Typisk kan der være tale om  

  • Tale-høre konsulent
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Pædagogisk-psykologisk konsulent

Ligeledes bliver teamet brugt, hvis I som forældre har et ønske om, at jeres barn har brug for ekstra ressourcer i en periode. Vores samarbejdspartnere bruges for at sikre en tryg og god udvikling for det enkelte barn og familie.

 

 

 

Inklusion

Vi voksne - forældre og personale - har et ansvar for, at ingen børn stilles udenfor fællesskabet. Vi arbejder derfor målrettet med at skabe inkluderende fællesskaber i børnehaven og italesætter overfor børnene, at der er plads til alle - selv om vi er forskellige.

Inklusion sidder mellem ørerne. Det er vore holdninger og måden, hvordan vi tænker om andre, der gør udslaget. Lærer dit barn tolerance tidligt i livet, vil det bedre kunne imødekomme hverdagens udfordringer.

Ansvaret er de voksnes! Både os i børnehaven og jer som forældre.

Læs mere om Faaborg-Midtfyn Kommunes indsats i forhold til inklusion i dagtilbud

Sprogvurdering

Sproget er et af barnets vigtigste redskaber til at møde verden med.

Det er gennem sproget, at relationer etableres og udvikles. Her får barnet mulighed for at indgå i sociale sammenhænge. I lege kan barnet indgå og være med til at påvirke den.  

Jo større et ordforråd barnet udvikler i sine tidlige år, jo større muligheder har det for at kunne klare sig godt i skolen og senere hen i livet.

Derfor prioriterer vi sprogudvikling højt. Vi gør meget ud af at lade børnene tale og udfordre og udforske sproget i alle sammenhænget i løbet af dagen. I vores aktivitets-og læringsgrupper har vi mulighed for at tale med børnene i små grupper.

Vi sprogvurderer alle børn, når de har været i børnehaven nogle måneder. I de tilfælde, hvor vores sprogpædagog oplever tegn på, at ordforråd, udtale eller sætningsbrug ikke er aldersvarende, laver han eller hun en decideret sprogvurdering eller test af barnets sprog. På den måde ved vi, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at hjælpe barnet med at styrke sproget. Desuden er der mulighed for at kontakte en af vores tale-høre konsulenter, hvis behovet er der.

Læs mere om sprogvurderinger på Faaborg-Midtfyns Kommunes hjemmeside

Handleguiden

I handleguiden kan du læse om de signaler du skal være opmærksom på, når du arbejder med børn og unge og hvad du er forpligtet til at gøre, i situationer, hvor du skal dele din viden med andre.

Læs mere om Handleguiden på Faaborg-Midtfyns Kommunes hjemmeside

Beredskabsplan

På Faaborg-Midtfyns kommunes hjemmeside ligger beredskabsplanen, så man som ansat ved, hvordan man skal reagere og handle, hvis du  får mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for overgreb.

Læs mere om Beredskabsplanen på Faaborg- Midtfyns Kommunes hjemmeside