Forældresamarbejde

I Eventyrhuset vil vi gerne sikre et sundt, udviklende og værdifuldt forældre-samarbejde. Det er vigtigt for barnet, forældrene og personalet.

Vi lægger vægt på et trygt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor I som forældre og familie føler jer velkomne og forstået.

Det er vigtigt at skabe grobund for det gode samarbejde. Derfor anbefaler vi altid, at I besøger Eventyrhuset, inden jeres barn begynder i børnehaven.

Som forældre er det jer, som kender jeres barn bedst, og derfor vil vi gerne invitere jer til et opstartsmøde, hvor vi lytter til jeres fortælling, og I har mulighed for at stille spørgsmål omkring hverdagen og fortælle, hvilke forventninger I har til os som børnehave.